Over Villa Variemon

Ouderen ondersteunen en verzorgen.
In het kort is dat wat Villa Variemon doet. Met veel respect, aandacht én met de juiste praktische middelen. Haar primaire doelstelling voor de komende jaren is het verbeteren van de kwaliteit van leven van thuiswonende, alleenstaande ouderen. Daarnaast ondersteunt Villa Variemon medisch onderzoek naar ouderdomsziekten.

Zo kan zij ook in de toekomst de leefbaarheid van ouderen veraangenamen.

Voor wie?

Villa Variemon is er primair voor thuiswonende, alleenstaande ouderen.
Onder deze groep is eenzaamheid een grote, verborgen last. Bovendien hebben deze zelfstandige AOW-ers vaak een zeer krap budget. Om hen uit hun isolement te halen en daarmee de kwaliteit van hun leven te vergroten, zet Villa Variemon haar
middelen in.

Met aandacht, mobiliteitsoplossingen en het beantwoorden van praktische individuele hulpvragen helpt zij alleenstaande ouderen het leven dragelijker én leuker te maken. Soms met een concreet bezoek, een dagtochtje of computercursus. Een andere keer met een bijdrage aan noodzakelijke materiële middelen. Hun wereld -en daarmee die van hun omgeving- wordt zo letterlijk en figuurlijk een stukje groter.

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden of heeft u een concrete hulpvraag? Neem gerust via dit formulier contact op met Villa Variemon!